Halluk Valgus

Halluks Valgus ayak baş parmağında kemiksi çıkıntı ile karakterize bir hastalıktır. Ayak baş parmağında tarak kemiği ile parmak kemikleri arasındaki bölgede oluşan şişlik halluks valgus olarak isimlendirilmektedir. Yine bu deformiteye bunion deformiteside denilmektedir. Halluks valgus deformitesinde salt kemik şişliği değil tarak kemiğininde ayağın içine doğru dönme parmakta ise küçük parmaklara doğru açılanma görülmekte ve bu da ayağın iç kısmıdaki kemik çıkıntısın daha da belirgin hala gelmesine yol açmaktadır. Halluks valgus deformitesinde kemiğin üzerinde oluşan bursa dediğimiz küçük kese nedeni ile bazen ayak baş parmağında ki çıkıntı daha büyük olarak gözlenmektedir. İstirahat durumlarında bu çıkıntıda küçülmeler görülebilmektedir. Ayak baş parmağındaki kemik çıkıntı üzerindeki bursa dediğimiz kesedeki şişliğe bağlı artış gözlendiğinde istirahat ile azalmaktadır. Ancak buna rağmen ayak baş parmak bölgesinde halluks valgus dediğimiz kemiksi çıkıntı belirginlik göstermektedir.